6. Hrvatski urološki kongres, 2. Kongres Društva uroloških medicinskih sestara i tehničara

TEHNIČKI ORGANIZATOR 
Penta d.o.o. 
Kontakt osoba: Ms. Danijela Ćurčić
A: Izidora Kršnjavoga 25, 10000 Zagreb
E: danijela.curcic@penta-zagreb.hr
W: www.penta-zagreb.hr
T: 01 4628 607, 01 4553 290
M: 091 4553 290
F: 01 4553 284 
OIB: 31375495391