PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU SAŽETAKA I E-POSTER PREZENTACIJA!

NOVI ROK: 1.8.2017.

OBAVIJEST O PRIHVAĆANJU RADOVA: 18.8.2017.
UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

- sažetak pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku
- opseg sažetka: max 400 riječi
- ime autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima
- prezime i inicijal imena autora i koautora pisati bez titula
- navesti naziv institucije, grad i državu autora i koautora
- navesti e-mail adresu autora
- sažetci neće biti lektorirani - za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor

Svi posteri bit će prikazani u elektronskom obliku (E-posteri) na monitorima.

 

UPUTE ZA PRIPREMU E-POSTERA 

- online slanje e-postera biti će moguće tek nakon što Organizacijski odbor donese odluku o prihvaćenim sažetcima o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.
- dozvoljen je samo jedan E-POSTER po sažetku
- E-POSTERI ne smiju sadržavati video/audio zapise ili pokretne slike
- svi sudionici koji prijavljuju poster moraju pripremiti kratku 5-minutnu oralnu prezentaciju


1) E-POSTERI spremljeni kao JPG datoteka: 

- dimenzije E-POSTERA moraju biti 1920x1080 piksela (pejzažni format).
- molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
- veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.


2) E-POSTER izrađen u PowerPoint formatu (Save As .jpg): 

-E-POSTER mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
- molimo da koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman)
- molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt
- veličina datoteke mora biti manja od 20 MB. 
- E-POSTERI moraju biti izrađeni u pejzažnom formatu dimenzija 50,80 x 25,35 cm.