6. Hrvatski urološki kongres, 2. Kongres Društva uroloških medicinskih sestara i tehničara

 

 

ZLATNI SPONZOR 

OBVEZE 
• uplata sponzorskog iznosa KN 150.000 
• vlastita nabava kongresnih torbi / vrećica sa nazivom i / ili logom kongresa za sve sudionike 
• vezice za akreditacije (može ili sa ili bez loga zlatnog sponzora) 
• blokovi i olovke za umetanje u kongresne torbe / vrećice za sve sudionike 

PRAVA 
• 2 reklamna oglasa u boji veličine 1 stranice u konačnom programu kongresa / knjizi sažetaka 
• 1 satelitski simpozij u trajanju 60 minuta ili prezentacija proizvoda 
• 8 m2 izložbenog prostora 
• 5 gratis kotizacija za djelatnike tvrtke zlatnog sponzora ili goste 
• 2 promidžbena materijala za umetanje u kongresne torbe / vrećice 
• logo i naslov zlatnog sponzora na kongresnim torbama / vrećicama te s hyperlinkom na web stranici kongresa 
• objava zlatnog sponzora na popisu sponzora na web stranici te u konačnom programu kongresa / knjizi sažetaka 


GLAVNI SPONZOR 

OBVEZE 
• uplata sponzorskog iznosa KN 100.000 

PRAVA 
• 1 reklamni oglas u boji veličine 1 stranice u konačnom programu kongresa / knjizi sažetaka 
• 1 satelitski simpozij u trajanju 60 minuta ili prezentacija proizvoda 
• 6 m2 izložbenog prostora 
• 4 gratis kotizacije za djelatnike tvrtke glavnog sponzora ili goste 
• 1 promidžbeni materijal za umetanje u kongresne torbe / vrećice 
• objava glavnog sponzora na popisu sponzora na web stranici te u konačnom programu kongresa / knjizi sažetaka 


SPONZOR 

OBVEZE 
• uplata sponzorskog iznosa KN 80.000 

PRAVA 
• 1 reklamni oglas u boji veličine 1 stranice u konačnom programu kongresa / knjizi sažetaka 
• 1 satelitski simpozij u trajanju 30 minuta ili prezentacija proizvoda / izložbeni prostor (prema dogovoru) 
• 3 gratis kotizacije za djelatnike tvrtke sponzora ili goste 
• objava sponzora na popisu sponzora na web stranici te u konačnom programu kongresa / knjizi sažetaka 


SATELITSKI SIMPOZIJI 

60 minuta - KN 60.000 
30 minuta - KN 40.000 


IZLOŽBENI PROSTOR 

1 m2 - KN 2.200 
Veličine izložbenog prostora su: 4 m2 (2 x 2 m), 6 m2 (3 x 2 m) i 8 m2 (4 x 2 m). 
Najam izložbenog prostora uključuje stolove, stolice i dnevno čišćenje prostora; čuvanje i osiguranje izložaka nije uključeno u cijenu. 


OGLAŠAVANJE 

Reklamni oglas u konačnom programu / knjizi sažetaka 
po oglasu - KN 11.000 


UMETANJE PROMIDŽBENOG MATERIJALA U KONGRESNE TORBE / VREĆICE 

Materijali mogu biti u obliku oglasa, brošure sa max. 4 stranice ili drugih promidžbenih oblika koji sadrže logo sponzora. 
4.000,00 kn. 

Prijave za sve vrste sponzorstva ovise o redoslijedu prijava i uplata. 

Pripadajući PDV uključen u sve navedene cijene. 

Prijave (i eventualne naknadne promjene) za sve kongresne usluge vrše se tehničkom organizatoru, dok se plaćanje prijavljenih usluga vrši na sljedeći način: 
• uplate za sve kategorije sponzorstva, satelitske simpozije, izložbeni prostor, oglašavanje i ostala sponzorstva vrše se na Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko urološko društvo 
• uplate za kotizacije i smještaj sudionika vrše se na agenciju Penta d.o.o. 


Za sve obavijesti i prijave molimo obratiti se tehničkom organizatoru kongresa.